AMI Nepal

News अपरिवर्तनीय परमेश्‍वर

अपरिवर्तनीय परमेश्‍वर

26 May 2023

इसाईहरूलाई साँचो खुसी-आनन्द अनुभव गर्न डोर्‍याउने विश्‍वासको काम भनेको परमेश्‍वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भन्‍ने उहाँको पहिचानको विशेषतालाई अध्ययन गर्नु, कण्ठ गर्नु, मनन गर्नु र स्वीकार गर्नु हो। त्रिएक परमेश्‍वर अपरिवर्तनीय परमेश्‍वर हुनुहुन्छ (दानिएल ६:२६; याकूब १:१७)। त्रिएक परमेश्‍वर हिजो, आज अनि सदासर्वदा एकसमान हुनुहुन्छ (भजन १०२:२७; हिब्रू १:१२; १३:८)। उहाँको व्यक्तित्व, चरित्र र अस्तित्व कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन: ती कुराहरू अपरिवर्तनीय छन्, र कहिले पनि परिवर्तन हुने छैनन्। त्यसकारण, परमेश्‍वरद्वारा घोषणा गरिएको वचन अवश्य पूरा हुन्छ (गन्ती २३:१९)। उहाँले आफूले बोल्नुहुने कुरा बदल्नुहुन्‍न तर मानिसले चाहिँ आफ्नो कुरा बदल्छ (१ शामूएल १५:२९)।

आफूले स्थापित गर्नुभएको आफ्नो उद्देश्य, योजना र प्रतिज्ञालाई परमेश्‍वरले बदल्नु हुन्‍न। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने यद्यपि इस्राएलीहरूले मूर्तिहरूको सेवा गरेर परमेश्‍वरलाई त्यागे तापनि यहोवा परमेश्‍वरले तिनीहरूप्रतिको आफ्नो प्रतिज्ञा कायम राख्‍नुभयो र तिनीहरूलाई आफ्नो पापको पश्‍वचाताप गर्न लगाएर उक्त राष्ट्रलाई नष्ट पार्नुभएन (मलाकी ३:६)। र परमेश्‍वरले आजको दिनसम्म अब्राहामसँग बाँध्‍नुभएको यस करारलाई निरन्तर कायम राखिराख्‍नुभएको छ, कि ‘संसारका सबै मानिसहरूले तँद्वारा आशिष् पाउनेछन्’ (हिब्रू ६:१७; रोमी ४:२०-२१; ११:२९)।

यहोवा परमेश्‍वरले आफ्ना जनहरूलाई पहिले नै भनिसक्‍नुभएको हरेक कुरा परिवर्तन नगरीकन निरन्तर पूरा गरिरहनुभयो। त्यसैले गर्दा पुरानो करारमा उहाँले आमोस अगमवक्तालाई यसो भन्‍नुभयो, “निश्‍चय नै परमप्रभु परमेश्‍वरले आफ्‍ना दास, अगमवक्ताहरूलाई आफ्‍नो रहस्य प्रकट नगरीकन केही गर्नुहुन्‍न” (आमोस ३:७)। अर्को कुरा के हो भने, अन्तिम दिनहरूमा के हुनेछ भनी यहोवा परमेश्‍वरले पहिले नै योजना बनाउनुभएको थियो, र अगमवाणीका वचनहरूद्वारा उहाँले सुरुदेखि नै अन्तिम दिनहरूका बारेमा घोषणा गर्नुभयो। र उहाँले आफ्नो योजनाअनुसार मानिसहरूका सामु ती प्रतिज्ञाहरू साँच्‍चै एक-एक गरी पूरा गर्दैआउनुभएको छ (यशैया ४६:१०)

आफूले घोषणा गरेको वचनलाई नबदलीकन ठिक ढङ्गमा कायम राख्‍ने र त्यसलाई पूरा गर्ने व्यक्ति केवल इसाईहरूका परमेश्‍वर मात्र हुनुहुन्छ। मानिसहरूको वचनहरू प्राय: छल र धोकाले भरिएका हुन्छन्। तिनीहरूका वचनहरू केही मात्रामा साँचो भए तापनि ती सीमित र शर्तहरूले पूर्ण हुन्छन् (गन्ती २३:१९; १ शमूएल १५:२९)। मानव हृदय चञ्‍चल अनि लहडी हुने भएकोले गर्दा, तिनीहरूको इच्छा र योजनाहरू घरीघरी परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यसैगरी, भविष्यको बारेमा मानिसले घोषणा गर्न सक्दैन, र साँच्‍चै भन्‍ने हो भने त्यसरी भविष्यमा हुनआउने कुराहरू घोषणा गर्न र तिनीहरूलाई पूरा गर्न मानिसको लागि असम्भव हुन्छ।

मानिस र परमेश्‍वरबीचको अर्को भिन्‍नता के हो भने इसाईहरूका परमेश्‍वर आफ्नो हृदय, आफ्नो वचन र आफ्ना कामहरूप्रति विश्‍वासयोग्य हुनुहुन्छ। दाऊदले परमेश्‍वरको विश्‍वासयोग्याको प्रशंसा गरे (भजन ८९:८,२४)। परमेश्‍वर विश्‍वासयोग्य हुनुहुन्छ अनि खप्‍न नसक्‍ने किसिमको परीक्षामा उहाँले हामीलाई पार्नुहुन्‍न भनी पावलले भनेका छन् (१ कोरिन्थी १०:१३)। यस विषयमा मोशाले यसो भनेका छन्: “यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर मात्र परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, एक विश्‍वासयोग्‍य परमेश्‍वर। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौँ पुस्‍तामाथि उहाँले आफ्‍नो प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्‍छ, र दया देखाउनुहुन्‍छ” (व्यवस्था ७:९)।

बाइबलमा उल्लेखित विश्‍वासका पिताहरूले परमेश्‍वरको विश्‍वासयोग्यतामाथि भरोसा गरेर ठूला-ठूला आशिषहरू प्राप्‍त गरे (हिब्रू ११:११)। तिनीहरू साँचोरूपमा सृष्टिको उद्देश्यअनुसार जिउने मानिसहरू थिए र अर्को कुरा के हो भने तिनीहरू साँचोरूपमा खुसी पनि थिए। यो कुरा अहिले हामीमा पनि लागु हुन्छ। हामी इसाईहरूले परमेश्‍वरको विश्‍वासयोग्यतामा भरोसा गरी बाइबलका शिक्षाहरूलाई पालन गर्दछौँ भने, बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएका सबै किसिमका खुसी र आशिषहरूमा हामी आनन्दित हुन सक्‍नेछौँ।

 

यहाँसम्म हामीले अस्तित्वसम्बन्धी तत्वशास्‍त्रीयरूपमा परमेश्‍वरको पहिचानलाई यस्ता कुराहरूद्वारा मनन गरेका छौँ- परमेश्‍वरको त्रिएकता, आफै अस्तित्वमा रहनुहुने परमेश्‍वर, अनन्त परमेश्‍वर र अपरिवर्तनीय परमेश्‍वर। अब हामीले यी कुराहरूलाई आफ्नो हृदयको गहिराइमा स्वीकार गरी मनन गर्नुपर्छ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्नुपर्छ। यसो गर्नेहरू साँचोरूपमा आशिषित इसाईहरू हुन् र तिनीहरूले सृष्टिको उद्देश्यअनुसार जीवन जिउने सिद्धान्तलाई आधार बनाउँछन्। परमेश्‍वरबाट प्रेम पाउने यस्ता इसाईहरू हुनको निम्ति अब हामी सेवकाइको विशेषताहरूसम्बन्धी परमेश्‍वरको पहिचानलाई निरन्तर अध्ययन गर्दैजानेछौँ। परमेश्‍वरको पहिचानको सेवकाइसम्बन्धी विशेषताहरू भनेको यस्ता कुराहरू हुन्: परमेश्‍वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान् हुनुहुन्छ र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ।

User Reviews